Intervaly použité v akordech

Interval na kytaře je vzdálenost mezi dvěma tóny. Určuje se číslovkou a případně přídavným jménem velká, malá nebo čistá. Například: malá tercie (m.3), velká sekunda (v.2), čistá kvarta (č.4). Pokud zahrajete na kytaru dva tóny, je mezi nimi vždy nějaký interval. Zkuste schválně zahrát třeba na třetím pražci struny E a pak na pátém pražci téže struny. Zahráli jste tóny G a A, mezi kterými je vzdálenost velké sekundy (v.2), neboli tónová vzdálenost.
Jelikož akordy obsahují různé tóny, hodí se právě intervaly k jejich popsání. Říkají, jaké intervalové schéma daný akord má. Například durový akord obsahuje intervaly velká tercie a čistá kvinta (v.3 a č.5, měřeno od základního tónu). Pro správné pochopení akordů na kytaru se hodí znát všechny intervaly, které se v nich vyskytují. To můžete vidět buď v detailech akordů na těchto stránkách nebo se to dočtete v teorii akordů a jejich názvosloví.
Abyste měli o intervalech dobrý přehled a dokázali je rychle najít, připravili jsme pro vás následující tabulku. Ta ukazuje intervaly vždy od nějakého tónu, stačí se tak podívat do příslušného sloupce a máte to.
Základní tón č.1 m.2, m.9 v.2, v.9 zv.2 m.3 v.3 č.4, č.11 zv.4 zm.5 č.5 zv.5 v.6, v.13 zm.7 m.7 v.7 č.8
C C Db D D# Eb E F F# Gb G G# A Bb B H C
D D Eb E E# F F# G G# Ab A A# H Cb C C# D
E E F F# F## G G# A A# B H H# C# Db D D# E
F F Gb G G# Ab A B H Cb C C# D Ebb Eb E F
G G Ab A A# B H C C# Db D D# E Fb F F# G
A A B H H# C C# D D# Eb E E# F# Gb G G# A
H H C C# C## D D# E E# Fb F# F## G# Ab A A# H
C# C# D D# D## E E# F# F## G G# G## A# B H H# C#
D# D# E E# E## F# F## G# G## A A# A## H# C C# C## D#
F# F# G G# G## A A# H H# C C# C## D# Ebb E E# F#
G# G# A A# A## H H## C# C## D D# D## E# F F# F## G#
A# A# H H# H## C# C## D# D## E E# E## F## G G# G## A#
Db Db Ebb Eb E Fb F Gb G Abb Ab A B Cbb Cb C Db
Eb Eb Fb F F# Gb G Ab A Bb B H C Dbb Db D Eb
Gb Gb Abb Ab A Bb B Cb C Dbb Db D Eb Fbb Fb F Gb
Ab Ab Bb B H Cb C Db D Ebb Eb E F Gbb Gb G Ab
B B Cb C C# Db D Eb E Fbb Fb F# G Abb Ab A B