brand
search
guitar-pick

Akordy typu 9

Akord 9 přidává k septakordu (sedmičce) ještě jednu tercii, tím získává akord ještě konkrétnější charakter. Najdete ho na pátém stupni durové stupnice. Intervalové uspořádání je následující: velká tercie (v.3), čistá kvinta (č.5), malá septima (m.7) a velká nóna (v.9). Na kytaře zní devítkové akordy moc pěkně a nejsou určeny jenom pro pokročilé hráče. Můžete vyzkoušet nahradit sedmičku právě akordem 9 a obráceně.

Vyberte akord 9 od libovolného tónu

C9D9E9F9G9A9H9C#9D#9F#9G#9A#9Db9Eb9Gb9Ab9B9

Časté akordy typu 9