brand
search
guitar-pick

Intervaly použité v akordech

Interval na kytaře je vzdálenost mezi dvěma tóny. Určuje se číslovkou a případně přídavným jménem velká, malá nebo čistá. Například: malá tercie (m.3), velká sekunda (v.2), čistá kvarta (č.4). Pokud zahrajete na kytaru dva tóny, je mezi nimi vždy nějaký interval. Zkuste schválně zahrát třeba na třetím pražci struny E a pak na pátém pražci téže struny. Zahráli jste tóny G a A, mezi kterými je vzdálenost velké sekundy (v.2), neboli tónová vzdálenost.

Jelikož akordy obsahují různé tóny, hodí se právě intervaly k jejich popsání. Říkají, jaké intervalové schéma daný akord má. Například durový akord obsahuje intervaly velká tercie a čistá kvinta (v.3 a č.5, měřeno od základního tónu). Pro správné pochopení akordů na kytaru se hodí znát všechny intervaly, které se v nich vyskytují. To můžete vidět buď v detailech akordů na těchto stránkách nebo se to dočtete v teorii akordů a jejich názvosloví.

Abyste měli o intervalech dobrý přehled a dokázali je rychle najít, připravili jsme pro vás následující tabulku. Ta ukazuje intervaly vždy od nějakého tónu, stačí se tak podívat do příslušného sloupce a máte to.


Vysvětlivky: č. - čistá, m. - malá, v. - velká, zm. - zmenšená, zv. - zvětšená

Základní tónč.1m.2, m.9v.2, v.9zv.2m.3v.3č.4, č.11zv.4zm.5č.5zv.5v.6, v.13zm.7m.7v.7č.8
CCDbDD#EbEFF#GbGG#ABbBHC
DDEbEE#FF#GG#AbAA#HCbCC#D
EEFF#F##GG#AA#BHH#C#DbDD#E
FFGbGG#AbABHCbCC#DEbbEbEF
GGAbAA#BHCC#DbDD#EFbFF#G
AABHH#CC#DD#EbEE#F#GbGG#A
HHCC#C##DD#EE#FbF#F##G#AbAA#H
C#C#DD#D##EE#F#F##GG#G##A#BHH#C#
D#D#EE#E##F#F##G#G##AA#A##H#CC#C##D#
F#F#GG#G##AA#HH#CC#C##D#EbbEE#F#
G#G#AA#A##HH##C#C##DD#D##E#FF#F##G#
A#A#HH#H##C#C##D#D##EE#E##F##GG#G##A#
DbDbEbbEbEFbFGbGAbbAbABCbbCbCDb
EbEbFbFF#GbGAbABbBHCDbbDbDEb
GbGbAbbAbABbBCbCDbbDbDEbFbbFbFGb
AbAbBbBHCbCDbDEbbEbEFGbbGbGAb
BBCbCC#DbDEbEFbbFbF#GAbbAbAB