brand
search
guitar-pick

Akordy typu mi7

Mollová sedmička aneb mollový septakord je jedním z nejpoužívanějších sedmiček na kytaru. Vzniká například na druhém, třetím a šestém stupni durové stupnice nebo pochopitelně i v mollové stupnici a dalších církevních modech. Dá se často hrát místo normálního mollového akordu, kdy obohacuje jeho charakter. Obsahuje intervaly malá tercie (m.3), čistá kvinta (č.5) a malá septima (m.7). Tónové uspořádání se dá chápat také jako sled tercií v pořadí m.3, v.3 a m.3. Na kytaru se mollová sedmička hraje často jednoduchou úpravou hmatu pro mollový akord.

Vyberte akord mi7 od libovolného tónu

Cmi7Dmi7Emi7Fmi7Gmi7Ami7Hmi7C#mi7D#mi7F#mi7G#mi7A#mi7Dbmi7Ebmi7Gbmi7Abmi7Bmi7

Časté akordy typu mi7